ผลการแข่งขัน ศิลปะ
ศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
ณ ........... จังหวัด..............
ระหว่าง วันที่ ........ เดือน ............... พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลดงเมืองน้อย สพป.มหาสารคาม เขต 2 99.2 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านหัวดง สพป.มหาสารคาม เขต 2 98.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านเขวาไร่(ดรุณวิทยา) สพป.มหาสารคาม เขต 2 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนเทศบาลนาเชือก สพป.มหาสารคาม เขต 2 97.8 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านขามเรียน สพป.มหาสารคาม เขต 2 97.6 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านนาภู สพป.มหาสารคาม เขต 2 97.2 ทอง 6  
7 โรงเรียนอนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย สพป.มหาสารคาม เขต 2 97 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านหนองระเวียง สพป.มหาสารคาม เขต 2 96.8 ทอง 8  
9 โรงเรียนพระกุมารศึกษา สพป.มหาสารคาม เขต 2 96.6 ทอง 9  
10 โรงเรียนชุมชนบ้านงัวบา สพป.มหาสารคาม เขต 2 96.4 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านชาดฝางหัวเรือ สพป.มหาสารคาม เขต 2 96 ทอง 11  
12 โรงเรียนเมืองวาปีปทุม สพป.มหาสารคาม เขต 2 95.8 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านนาข่า สพป.มหาสารคาม เขต 2 95.6 ทอง 13  
14 โรงเรียนบ้านป่าตองหนองงู สพป.มหาสารคาม เขต 2 95.2 ทอง 14  
15 โรงเรียนบ้านกุดนาดีโนนลาน สพป.มหาสารคาม เขต 2 94.2 ทอง 15  
16 โรงเรียนบ้านเครือซูด สพป.มหาสารคาม เขต 2 93.8 ทอง 16  
17 โรงเรียนบ้านขี้เหล็กขี้ต่นหลุบเปลือย สพป.มหาสารคาม เขต 2 91.4 ทอง 17  
18 โรงเรียนบ้านหนองแก สพป.มหาสารคาม เขต 2 91 ทอง 18  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน