ผลการแข่งขัน ศิลปะ
ศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
ณ ........... จังหวัด..............
ระหว่าง วันที่ ........ เดือน ............... พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านเขวาไร่(ดรุณวิทยา) สพป.มหาสารคาม เขต 2 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านสนาม สพป.มหาสารคาม เขต 2 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนอนุบาลดงเมืองน้อย สพป.มหาสารคาม เขต 2 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนชุมชนบ้านยางสีสุราช สพป.มหาสารคาม เขต 2 89 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านหนองระเวียง สพป.มหาสารคาม เขต 2 87 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านโคกสะอาด สพป.มหาสารคาม เขต 2 85 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านหนองแดงสหมิตร สพป.มหาสารคาม เขต 2 83 ทอง 7  
8 โรงเรียนเมืองวาปีปทุม สพป.มหาสารคาม เขต 2 81 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านเม็กดำ สพป.มหาสารคาม เขต 2 80 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านโคกไร่ สพป.มหาสารคาม เขต 2 79 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านหนองแต้ สพป.มหาสารคาม เขต 2 78 เงิน 11  
12 โรงเรียนบ้านแดงโพงคำแก้ว สพป.มหาสารคาม เขต 2 76 เงิน 12  
13 โรงเรียนบ้านดงยาง สพป.มหาสารคาม เขต 2 75 เงิน 13  
14 โรงเรียนเทศบาลนาเชือก สพป.มหาสารคาม เขต 2 74 เงิน 14  
15 โรงเรียนบ้านหนองผือ สพป.มหาสารคาม เขต 2 73 เงิน 15  
16 โรงเรียนบ้านป่าตองหนองงู สพป.มหาสารคาม เขต 2 72 เงิน 16  
17 โรงเรียนบ้านชาดฝางหัวเรือ สพป.มหาสารคาม เขต 2 71 เงิน 17  
18 โรงเรียนวรัญญาวิทย์ สพป.มหาสารคาม เขต 2 71 เงิน 17  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน