ผลการแข่งขัน การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
ณ ........... จังหวัด..............
ระหว่าง วันที่ ........ เดือน ............... พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านเขวาทุ่ง สพป.มหาสารคาม เขต 2 94 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านหนองป้าน สพป.มหาสารคาม เขต 2 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านดง สพป.มหาสารคาม เขต 2 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านหนองแฮหนองเหล็ก สพป.มหาสารคาม เขต 2 89 ทอง 4  
5 โรงเรียนเมืองวาปีปทุม สพป.มหาสารคาม เขต 2 89 ทอง 4  
6 โรงเรียนบ้านหนองบัวคูสองห้อง สพป.มหาสารคาม เขต 2 88 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านหนองจิก สพป.มหาสารคาม เขต 2 87 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านหนองคลอง สพป.มหาสารคาม เขต 2 86 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านหนองแกวิทยา สพป.มหาสารคาม เขต 2 86 ทอง 8  
10 โรงเรียนบ้านหนองแปน สพป.มหาสารคาม เขต 2 86 ทอง 8  
11 โรงเรียนรุ่งอรุณวิทย์ สพป.มหาสารคาม เขต 2 85 ทอง 11  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน