ผลการแข่งขัน การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
ณ ........... จังหวัด..............
ระหว่าง วันที่ ........ เดือน ............... พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนพระกุมารศึกษา สพป.มหาสารคาม เขต 2 91.4 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย สพป.มหาสารคาม เขต 2 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านมะโบ่ สพป.มหาสารคาม เขต 2 86.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านหนองแต้ สพป.มหาสารคาม เขต 2 86.4 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านโดน สพป.มหาสารคาม เขต 2 85.4 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านหนองหน่อง สพป.มหาสารคาม เขต 2 85.2 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านหนองโนใต้ สพป.มหาสารคาม เขต 2 84.4 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านโนน สพป.มหาสารคาม เขต 2 84.4 ทอง 7  
9 โรงเรียนบ้านชาดฝางหัวเรือ สพป.มหาสารคาม เขต 2 83.6 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านโคกมนโนนทอง สพป.มหาสารคาม เขต 2 82.8 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านหนองแสง สพป.มหาสารคาม เขต 2 82.6 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านหนองโนทับม้า สพป.มหาสารคาม เขต 2 82.4 ทอง 12  
13 โรงเรียนเทศบาลนาเชือก สพป.มหาสารคาม เขต 2 82.4 ทอง 12  
14 โรงเรียนบ้านโนนแร่ สพป.มหาสารคาม เขต 2 82 ทอง 14  
15 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 17 สพป.มหาสารคาม เขต 2 81.8 ทอง 15  
16 โรงเรียนบ้านดงเย็น สพป.มหาสารคาม เขต 2 81.6 ทอง 16  
17 โรงเรียนบ้านขามเรียน สพป.มหาสารคาม เขต 2 80 ทอง 17  
18 โรงเรียนบ้านดงใหญ่ สพป.มหาสารคาม เขต 2 69 ทองแดง 18  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน