ผลการแข่งขัน การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
ณ ........... จังหวัด..............
ระหว่าง วันที่ ........ เดือน ............... พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านหนองแสน สพป.มหาสารคาม เขต 2 97 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านสนาม สพป.มหาสารคาม เขต 2 96.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านหัวหมู สพป.มหาสารคาม เขต 2 96.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
4 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองทุ่ม สพป.มหาสารคาม เขต 2 96.4 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านเม็กดำ สพป.มหาสารคาม เขต 2 96.4 ทอง 4  
6 โรงเรียนบ้านตำแย (ประชานุเคราะห์) สพป.มหาสารคาม เขต 2 96.2 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านบุ่งง้าว สพป.มหาสารคาม เขต 2 96.2 ทอง 6  
8 โรงเรียนบ้านสระแคน สพป.มหาสารคาม เขต 2 96.2 ทอง 6  
9 โรงเรียนชุมชนบ้านโพธิ์สองห้องวิทยา สพป.มหาสารคาม เขต 2 96 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านหนองกุง (นาเชือก) สพป.มหาสารคาม เขต 2 96 ทอง 9  
11 โรงเรียนบ้านเมืองเสือ สพป.มหาสารคาม เขต 2 96 ทอง 9  
12 โรงเรียนชุมชนนาสีนวล สพป.มหาสารคาม เขต 2 78.2 เงิน 12  
13 โรงเรียนบ้านขามเรียน สพป.มหาสารคาม เขต 2 78.2 เงิน 12  
14 โรงเรียนบ้านตาพวนสร้างแซ่ง สพป.มหาสารคาม เขต 2 78.2 เงิน 12  
15 โรงเรียนบ้านหนองสระ สพป.มหาสารคาม เขต 2 78.2 เงิน 12  
16 โรงเรียนบ้านโนน สพป.มหาสารคาม เขต 2 78.2 เงิน 12  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน