ผลการแข่งขัน การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
ณ ........... จังหวัด..............
ระหว่าง วันที่ ........ เดือน ............... พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านดอนดู่วังบอน สพป.มหาสารคาม เขต 2 92.8 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านทัพป่าจิก สพป.มหาสารคาม เขต 2 92.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านเขวาไร่(ดรุณวิทยา) สพป.มหาสารคาม เขต 2 91.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนเมืองวาปีปทุม สพป.มหาสารคาม เขต 2 91 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านขามป้อม สพป.มหาสารคาม เขต 2 90.2 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านสระบัว สพป.มหาสารคาม เขต 2 90.2 ทอง 5  
7 โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์ สพป.มหาสารคาม เขต 2 90.2 ทอง 5  
8 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 18 สพป.มหาสารคาม เขต 2 89.8 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านหัวหมู สพป.มหาสารคาม เขต 2 89.6 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านตำแย (ประชานุเคราะห์) สพป.มหาสารคาม เขต 2 89.4 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านสว่าง สพป.มหาสารคาม เขต 2 89.4 ทอง 10  
12 โรงเรียนบ้านเม็กดำ สพป.มหาสารคาม เขต 2 89.4 ทอง 10  
13 โรงเรียนบ้านดงแคน สพป.มหาสารคาม เขต 2 89 ทอง 13  
14 โรงเรียนบ้านขี้เหล็กขี้ต่นหลุบเปลือย สพป.มหาสารคาม เขต 2 87.2 ทอง 14  
15 โรงเรียนอนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย สพป.มหาสารคาม เขต 2 87.2 ทอง 14  
16 โรงเรียนบ้านมะแซวหนองโง้ง สพป.มหาสารคาม เขต 2 86.6 ทอง 16  
17 โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข สพป.มหาสารคาม เขต 2 86.4 ทอง 17  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน