ผลการแข่งขัน การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
ณ ........... จังหวัด..............
ระหว่าง วันที่ ........ เดือน ............... พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง สพป.มหาสารคาม เขต 2 98 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านขามเรียน สพป.มหาสารคาม เขต 2 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านโนนม่วงท่าพลับพลา สพป.มหาสารคาม เขต 2 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านโดน สพป.มหาสารคาม เขต 2 91 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านหนองหน่อง สพป.มหาสารคาม เขต 2 90 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านเหล่า สพป.มหาสารคาม เขต 2 88 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านตาพวนสร้างแซ่ง สพป.มหาสารคาม เขต 2 87 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านเม็กดำ สพป.มหาสารคาม เขต 2 86 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านหัวดง สพป.มหาสารคาม เขต 2 85 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านหนองแดงสหมิตร สพป.มหาสารคาม เขต 2 84 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านมะโบ่ สพป.มหาสารคาม เขต 2 83 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านหนองไฮ สพป.มหาสารคาม เขต 2 82 ทอง 12  
13 โรงเรียนกู่สันตรัตน์ สพป.มหาสารคาม เขต 2 80 ทอง 13  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน