ผลการแข่งขัน การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
ณ ........... จังหวัด..............
ระหว่าง วันที่ ........ เดือน ............... พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนพระกุมารศึกษา สพป.มหาสารคาม เขต 2 89.75 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย สพป.มหาสารคาม เขต 2 88.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านหัวช้าง สพป.มหาสารคาม เขต 2 83.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านนาข่า สพป.มหาสารคาม เขต 2 82 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านปอพานหนองโน สพป.มหาสารคาม เขต 2 82 ทอง 4  
6 โรงเรียนบ้านเมืองเตา สพป.มหาสารคาม เขต 2 82 ทอง 4  
7 โรงเรียนบ้านโกทา สพป.มหาสารคาม เขต 2 82 ทอง 4  
8 โรงเรียนบ้านก่อ สพป.มหาสารคาม เขต 2 81.75 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านหนองผง สพป.มหาสารคาม เขต 2 81.75 ทอง 8  
10 โรงเรียนบ้านโดน สพป.มหาสารคาม เขต 2 81.75 ทอง 8  
11 โรงเรียนบ้านหนองหน่อง สพป.มหาสารคาม เขต 2 81.5 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์ สพป.มหาสารคาม เขต 2 81.5 ทอง 11  
13 โรงเรียนบ้านเตาบ่า สพป.มหาสารคาม เขต 2 81.5 ทอง 11  
14 โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม สพป.มหาสารคาม เขต 2 81.5 ทอง 11  
15 โรงเรียนบ้านขามเรียน สพป.มหาสารคาม เขต 2 77.75 เงิน 15  
16 โรงเรียนบ้านหนองแสน สพป.มหาสารคาม เขต 2 76.5 เงิน 16  
17 โรงเรียนบ้านหนองแกวิทยา สพป.มหาสารคาม เขต 2 76.25 เงิน 17  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน