ผลการแข่งขัน การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
ณ ........... จังหวัด..............
ระหว่าง วันที่ ........ เดือน ............... พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย สพป.มหาสารคาม เขต 2 94 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านหนองหน่อง สพป.มหาสารคาม เขต 2 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านนาข่า สพป.มหาสารคาม เขต 2 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านชาดฝางหัวเรือ สพป.มหาสารคาม เขต 2 87 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านขามเรียน สพป.มหาสารคาม เขต 2 86 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านดงเย็น สพป.มหาสารคาม เขต 2 86 ทอง 5  
7 โรงเรียนบ้านดงใหญ่ สพป.มหาสารคาม เขต 2 86 ทอง 5  
8 โรงเรียนบ้านดอนดู่วังบอน สพป.มหาสารคาม เขต 2 86 ทอง 5  
9 โรงเรียนบ้านศาลา สพป.มหาสารคาม เขต 2 86 ทอง 5  
10 โรงเรียนบ้านหนองกุง สพป.มหาสารคาม เขต 2 86 ทอง 5  
11 โรงเรียนบ้านหนองปอ สพป.มหาสารคาม เขต 2 86 ทอง 5  
12 โรงเรียนบ้านหนองป้าน สพป.มหาสารคาม เขต 2 86 ทอง 5  
13 โรงเรียนบ้านเขวาไร่(ดรุณวิทยา) สพป.มหาสารคาม เขต 2 86 ทอง 5  
14 โรงเรียนบ้านเตาบ่า สพป.มหาสารคาม เขต 2 86 ทอง 5  
15 โรงเรียนบ้านโคกก่องโคกสูงหนองแต้ สพป.มหาสารคาม เขต 2 86 ทอง 5  
16 โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข สพป.มหาสารคาม เขต 2 86 ทอง 5  
17 โรงเรียนเทศบาลนาเชือก สพป.มหาสารคาม เขต 2 86 ทอง 5  
18 โรงเรียนเมืองวาปีปทุม สพป.มหาสารคาม เขต 2 86 ทอง 5  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน