ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์
เครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
ณ ........... จังหวัด..............
ระหว่าง วันที่ ........ เดือน ............... พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านนาข่า สพป.มหาสารคาม เขต 2 94 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านเม็กดำ สพป.มหาสารคาม เขต 2 59.67 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนโนนจานวิทยา สพป.มหาสารคาม เขต 2 55.17 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านเขวาทุ่ง สพป.มหาสารคาม เขต 2 39.21 เข้าร่วม 4  
5 โรงเรียนจตุคามประชาสรรค์ สพป.มหาสารคาม เขต 2 37.4 เข้าร่วม 5  
6 โรงเรียนบ้านนาฝาย สพป.มหาสารคาม เขต 2 37.25 เข้าร่วม 6  
7 โรงเรียนบ้านศาลา สพป.มหาสารคาม เขต 2 36.58 เข้าร่วม 7  
8 โรงเรียนบ้านขี้เหล็กขี้ต่นหลุบเปลือย สพป.มหาสารคาม เขต 2 35.14 เข้าร่วม 8  
9 โรงเรียนบ้านหลุบควันเมืองหงส์ สพป.มหาสารคาม เขต 2 33.39 เข้าร่วม 9  
10 โรงเรียนบ้านนาฝายเหล่าหุ่ง สพป.มหาสารคาม เขต 2 32.82 เข้าร่วม 10  
11 โรงเรียนบ้านหนองกุง สพป.มหาสารคาม เขต 2 30.36 เข้าร่วม 11  
12 โรงเรียนเมืองวาปีปทุม สพป.มหาสารคาม เขต 2 30.36 เข้าร่วม 11  
13 โรงเรียนบ้านหัวช้าง สพป.มหาสารคาม เขต 2 30.34 เข้าร่วม 13  
14 โรงเรียนบ้านหนองแคน สพป.มหาสารคาม เขต 2 25.63 เข้าร่วม 14  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน