ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์
เครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
ณ ........... จังหวัด..............
ระหว่าง วันที่ ........ เดือน ............... พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านกระยอมหนองเดิ่น สพป.มหาสารคาม เขต 2 99 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านเม็กดำ สพป.มหาสารคาม เขต 2 97.74 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านขี้เหล็กขี้ต่นหลุบเปลือย สพป.มหาสารคาม เขต 2 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านโดน สพป.มหาสารคาม เขต 2 87.89 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านดอนแดงน้ำเกลี้ยง สพป.มหาสารคาม เขต 2 80.67 ทอง 5  
6 โรงเรียนโนนจานวิทยา สพป.มหาสารคาม เขต 2 77.38 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านหนองห้าง สพป.มหาสารคาม เขต 2 74.87 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านนาฝาย สพป.มหาสารคาม เขต 2 64.24 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนบ้านหนองกุง สพป.มหาสารคาม เขต 2 58.82 เข้าร่วม 9  
10 โรงเรียนจตุคามประชาสรรค์ สพป.มหาสารคาม เขต 2 51.9 เข้าร่วม 10  
11 โรงเรียนบ้านหลุบควันเมืองหงส์ สพป.มหาสารคาม เขต 2 51.72 เข้าร่วม 11  
12 โรงเรียนบ้านหัวช้าง สพป.มหาสารคาม เขต 2 50.9 เข้าร่วม 12  
13 โรงเรียนบ้านเขวาทุ่ง สพป.มหาสารคาม เขต 2 44.29 เข้าร่วม 13  
14 โรงเรียนบ้านนาฝายเหล่าหุ่ง สพป.มหาสารคาม เขต 2 37.23 เข้าร่วม 14  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน