ผลการแข่งขัน การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
ณ ........... จังหวัด..............
ระหว่าง วันที่ ........ เดือน ............... พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 17 สพป.มหาสารคาม เขต 2 96 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านหนองป้าน สพป.มหาสารคาม เขต 2 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนชุมชนนาสีนวล สพป.มหาสารคาม เขต 2 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านหนองแสน สพป.มหาสารคาม เขต 2 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
5 โรงเรียนบ้านตำแย (ประชานุเคราะห์) สพป.มหาสารคาม เขต 2 93 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านหัวช้าง สพป.มหาสารคาม เขต 2 90 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านเม็กน้อยหนองไผ่ สพป.มหาสารคาม เขต 2 89 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านวังหินโนนสว่าง สพป.มหาสารคาม เขต 2 88 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านตำแยโนนยาง สพป.มหาสารคาม เขต 2 87 ทอง 9  
10 โรงเรียนอนุบานครจัมปาศรี สพป.มหาสารคาม เขต 2 87 ทอง 9  
11 โรงเรียนบ้านนาฝายเหล่าหุ่ง สพป.มหาสารคาม เขต 2 86 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านสระบาก สพป.มหาสารคาม เขต 2 86 ทอง 11  
13 โรงเรียนบ้านโคกสูงหนองเสียวหนองขี สพป.มหาสารคาม เขต 2 86 ทอง 11  
14 โรงเรียนบ้านโดน สพป.มหาสารคาม เขต 2 86 ทอง 11  
15 โรงเรียนบ้านโนนรัง สพป.มหาสารคาม เขต 2 86 ทอง 11  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน