ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์
เครื่องร่อนกระดาษพับ ประเภทร่อนนาน ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
ณ ........... จังหวัด..............
ระหว่าง วันที่ ........ เดือน ............... พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนเมืองวาปีปทุม สพป.มหาสารคาม เขต 2 100 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอนุบานครจัมปาศรี สพป.มหาสารคาม เขต 2 97.44 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านโดน สพป.มหาสารคาม เขต 2 57.07 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนรุ่งอรุณวิทย์ สพป.มหาสารคาม เขต 2 57.07 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
5 โรงเรียนบ้านเม็กดำ สพป.มหาสารคาม เขต 2 52.9 เข้าร่วม 5  
6 โรงเรียนบ้านหนองแคน สพป.มหาสารคาม เขต 2 52.08 เข้าร่วม 6  
7 โรงเรียนบ้านตำแย สพป.มหาสารคาม เขต 2 51.5 เข้าร่วม 7  
8 โรงเรียนบ้านนาข่า สพป.มหาสารคาม เขต 2 51.5 เข้าร่วม 7  
9 โรงเรียนบ้านหนองรูแข้ สพป.มหาสารคาม เขต 2 45.24 เข้าร่วม 9  
10 โรงเรียนบ้านเขวาทุ่ง สพป.มหาสารคาม เขต 2 41.76 เข้าร่วม 10  
11 โรงเรียนโนนจานวิทยา สพป.มหาสารคาม เขต 2 38.51 เข้าร่วม 11  
12 โรงเรียนบ้านเสือโก้ก สพป.มหาสารคาม เขต 2 34.91 เข้าร่วม 12  
13 โรงเรียนบ้านหัวช้าง สพป.มหาสารคาม เขต 2 33.17 เข้าร่วม 13  
14 โรงเรียนบ้านโคกมนโนนทอง สพป.มหาสารคาม เขต 2 29.11 เข้าร่วม 14  
15 โรงเรียนบ้านเหล่ากว้าง สพป.มหาสารคาม เขต 2 25.63 เข้าร่วม 15  
16 โรงเรียนบ้านหลุบควันเมืองหงส์ สพป.มหาสารคาม เขต 2 24.21 เข้าร่วม 16  
17 โรงเรียนบ้านแวงนคร "สังฆวิทยา" สพป.มหาสารคาม เขต 2 19.37 เข้าร่วม 17  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน