ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สวดมนต์แปล ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
ณ ........... จังหวัด..............
ระหว่าง วันที่ ........ เดือน ............... พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านโคกไร่ สพป. มหาสารคาม เขต 2 92.25 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านหนองแคน สพป. มหาสารคาม เขต 2 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านหนองกลางโคก สพป. มหาสารคาม เขต 2 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านหัวช้างโคกม่วง สพป. มหาสารคาม เขต 2 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
5 โรงเรียนบ้านโคกสีทองหลาง สพป. มหาสารคาม เขต 2 86 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านดู่หนองโก สพป. มหาสารคาม เขต 2 85.2 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านหนองฮี สพป. มหาสารคาม เขต 2 85 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านหัวช้าง สพป. มหาสารคาม เขต 2 84.4 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านมะโบ่ สพป. มหาสารคาม เขต 2 84.2 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านหนองโนทับม้า สพป. มหาสารคาม เขต 2 83.25 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านกระต่ายโนนสวัสดิ์ สพป. มหาสารคาม เขต 2 82 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านดงม่วงหัวดงหนองบาก สพป. มหาสารคาม เขต 2 81.4 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านโคกสูงหนองเสียวหนองขี สพป. มหาสารคาม เขต 2 81.2 ทอง 13  
14 โรงเรียนบ้านประแหย่ง สพป. มหาสารคาม เขต 2 81 ทอง 14  
15 โรงเรียนบ้านแวงยางกุดตะเข้ สพป. มหาสารคาม เขต 2 81 ทอง 14  
16 โรงเรียนบ้านหนองนาใน สพป. มหาสารคาม เขต 2 79.2 เงิน 16  
17 โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข สพป. มหาสารคาม เขต 2 74.2 เงิน 17  
18 โรงเรียนเทศบาลนาเชือก สพป. มหาสารคาม เขต 2 74 เงิน 18  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน