ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
มารยาทไทย ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
ณ ........... จังหวัด..............
ระหว่าง วันที่ ........ เดือน ............... พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านเม็กดำ สพป. มหาสารคาม เขต 2 93 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านมะโบ่ สพป. มหาสารคาม เขต 2 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านเหล่า สพป. มหาสารคาม เขต 2 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
4 โรงเรียนบ้านขามเรียน สพป. มหาสารคาม เขต 2 86 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านหนองไฮ สพป. มหาสารคาม เขต 2 86 ทอง 4  
6 โรงเรียนโนนจานวิทยา สพป. มหาสารคาม เขต 2 86 ทอง 4  
7 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองทุ่ม สพป. มหาสารคาม เขต 2 85 ทอง 7  
8 โรงเรียนชุมชนบ้านโพธิ์สองห้องวิทยา สพป. มหาสารคาม เขต 2 85 ทอง 7  
9 โรงเรียนบ้านหนองรูแข้ สพป. มหาสารคาม เขต 2 85 ทอง 7  
10 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 16 สพป. มหาสารคาม เขต 2 85 ทอง 7  
11 โรงเรียนบ้านโคกสูงหนองเสียวหนองขี สพป. มหาสารคาม เขต 2 84 ทอง 11  
12 โรงเรียนชุมชนนาสีนวล สพป. มหาสารคาม เขต 2 82 ทอง 12  
13 โรงเรียนชุมชนบ้านสำโรง สพป. มหาสารคาม เขต 2 82 ทอง 12  
14 โรงเรียนบ้านกุดน้ำใส สพป. มหาสารคาม เขต 2 81 ทอง 14  
15 โรงเรียนบ้านตาพวนสร้างแซ่ง สพป. มหาสารคาม เขต 2 80 ทอง 15  
16 โรงเรียนบ้านบุ่งง้าว สพป. มหาสารคาม เขต 2 80 ทอง 15  
17 โรงเรียนบ้านหนองบัวกุดอ้อ สพป. มหาสารคาม เขต 2 80 ทอง 15  
18 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ด้ามขวาน สพป. มหาสารคาม เขต 2 80 ทอง 15  
19 โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง สพป. มหาสารคาม เขต 2 79 เงิน 19  
20 โรงเรียนบ้านหนองแดงสหมิตร สพป. มหาสารคาม เขต 2 79 เงิน 19  
21 โรงเรียนบ้านเขวาทุ่ง สพป. มหาสารคาม เขต 2 79 เงิน 19  
22 โรงเรียนบ้านโคกสีทองหลาง สพป. มหาสารคาม เขต 2 79 เงิน 19  
23 โรงเรียนบ้านหนองแก สพป. มหาสารคาม เขต 2 78 เงิน 23  
24 โรงเรียนบ้านปลาขาว สพป. มหาสารคาม เขต 2 77 เงิน 24  
25 โรงเรียนบ้านหนองสระ สพป. มหาสารคาม เขต 2 77 เงิน 24  
26 โรงเรียนบ้านเขวาไร่(ดรุณวิทยา) สพป. มหาสารคาม เขต 2 77 เงิน 24  
27 โรงเรียนบ้านสนาม สพป. มหาสารคาม เขต 2 76 เงิน 27  
28 โรงเรียนบ้านสระแคน สพป. มหาสารคาม เขต 2 76 เงิน 27  
29 โรงเรียนบ้านเมืองเสือ สพป. มหาสารคาม เขต 2 75 เงิน 29  
30 โรงเรียนบ้านโนนม่วงท่าพลับพลา สพป. มหาสารคาม เขต 2 75 เงิน 29  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน