ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
มารยาทไทย ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
ณ ........... จังหวัด..............
ระหว่าง วันที่ ........ เดือน ............... พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนพระกุมารศึกษา สพป. มหาสารคาม เขต 2 91.75 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนเมืองวาปีปทุม สพป. มหาสารคาม เขต 2 90.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านมะโบ่ สพป. มหาสารคาม เขต 2 90.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนชุมชนบ้านดงบัง สพป. มหาสารคาม เขต 2 89.8 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านขามป้อม สพป. มหาสารคาม เขต 2 88.5 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านหนองโนทับม้า สพป. มหาสารคาม เขต 2 88.2 ทอง 6  
7 โรงเรียนอนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย สพป. มหาสารคาม เขต 2 87.8 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านนกเหาะ สพป. มหาสารคาม เขต 2 87.4 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านหนองข่า สพป. มหาสารคาม เขต 2 87.4 ทอง 8  
10 โรงเรียนบ้านขามเรียน สพป. มหาสารคาม เขต 2 86.8 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านหนองแวง สพป. มหาสารคาม เขต 2 86.8 ทอง 10  
12 โรงเรียนบ้านห้วยหิน สพป. มหาสารคาม เขต 2 85.6 ทอง 12  
13 โรงเรียนเทศบาลนาเชือก สพป. มหาสารคาม เขต 2 85.4 ทอง 13  
14 โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์ สพป. มหาสารคาม เขต 2 85.2 ทอง 14  
15 โรงเรียนบ้านหนองหว้า สพป. มหาสารคาม เขต 2 84.8 ทอง 15  
16 โรงเรียนบ้านหนองระเวียง สพป. มหาสารคาม เขต 2 84.6 ทอง 16  
17 โรงเรียนบ้านปอพานหนองโน สพป. มหาสารคาม เขต 2 83.2 ทอง 17  
18 โรงเรียนบ้านหนองแต้ สพป. มหาสารคาม เขต 2 83.2 ทอง 17  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน