ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
มารยาทไทย ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
ณ ........... จังหวัด..............
ระหว่าง วันที่ ........ เดือน ............... พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย สพป. มหาสารคาม เขต 2 88.33 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนพระกุมารศึกษา สพป. มหาสารคาม เขต 2 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนเมืองวาปีปทุม สพป. มหาสารคาม เขต 2 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
4 โรงเรียนบ้านมะโบ่ สพป. มหาสารคาม เขต 2 86.25 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านวังจานโนนสำราญ สพป. มหาสารคาม เขต 2 86.25 ทอง 4  
6 โรงเรียนบ้านหนองหว้า สพป. มหาสารคาม เขต 2 86.25 ทอง 4  
7 โรงเรียนบ้านหนองกลางโคก สพป. มหาสารคาม เขต 2 86 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านขามป้อม สพป. มหาสารคาม เขต 2 85.25 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านวังหินโนนสว่าง สพป. มหาสารคาม เขต 2 84.5 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านนกเหาะ สพป. มหาสารคาม เขต 2 84.25 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านหนองป้าน สพป. มหาสารคาม เขต 2 84.25 ทอง 10  
12 โรงเรียนบ้านตาลอก สพป. มหาสารคาม เขต 2 83.25 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านหนองระเวียง สพป. มหาสารคาม เขต 2 82.25 ทอง 13  
14 โรงเรียนบ้านห้วยหิน สพป. มหาสารคาม เขต 2 82.25 ทอง 13  
15 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 16 สพป. มหาสารคาม เขต 2 82.25 ทอง 13  
16 โรงเรียนจตุคามประชาสรรค์ สพป. มหาสารคาม เขต 2 81.75 ทอง 16  
17 โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์ สพป. มหาสารคาม เขต 2 80 ทอง 17  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน