ผลการแข่งขัน การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
ณ ........... จังหวัด..............
ระหว่าง วันที่ ........ เดือน ............... พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านโนนม่วงท่าพลับพลา สพป.มหาสารคาม เขต 2 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านหนองปอ สพป.มหาสารคาม เขต 2 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนเมืองวาปีปทุม สพป.มหาสารคาม เขต 2 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
4 โรงเรียนบ้านตาพวนสร้างแซ่ง สพป.มหาสารคาม เขต 2 77 เงิน 4  
5 โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง สพป.มหาสารคาม เขต 2 77 เงิน 4  
6 โรงเรียนบ้านหนองผง สพป.มหาสารคาม เขต 2 77 เงิน 4  
7 โรงเรียนบ้านหนองแต้ สพป.มหาสารคาม เขต 2 77 เงิน 4  
8 โรงเรียนบ้านโกทา สพป.มหาสารคาม เขต 2 77 เงิน 4  
9 โรงเรียนบ้านโนนจาน สพป.มหาสารคาม เขต 2 77 เงิน 4  
10 โรงเรียนบ้านหนองแกวิทยา สพป.มหาสารคาม เขต 2 65 ทองแดง 10  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน