ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
ณ ........... จังหวัด..............
ระหว่าง วันที่ ........ เดือน ............... พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านหนองไฮ สพป. มหาสารคาม เขต 2 92.2 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านหนองกุง (นาเชือก) สพป. มหาสารคาม เขต 2 91.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ด้ามขวาน สพป. มหาสารคาม เขต 2 88.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านเม็กดำ สพป. มหาสารคาม เขต 2 88.2 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านเขวาทุ่ง สพป. มหาสารคาม เขต 2 88 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านหนองบัวกุดอ้อ สพป. มหาสารคาม เขต 2 87.4 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านเหล่า สพป. มหาสารคาม เขต 2 84.8 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านหนองแดงสหมิตร สพป. มหาสารคาม เขต 2 84 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านหัวดง สพป. มหาสารคาม เขต 2 81.8 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านกุดน้ำใส สพป. มหาสารคาม เขต 2 75.6 เงิน 10  
11 โรงเรียนชุมชนบ้านโพธิ์สองห้องวิทยา สพป. มหาสารคาม เขต 2 75.2 เงิน 11  
12 โรงเรียนบ้านหนองแก สพป. มหาสารคาม เขต 2 74.8 เงิน 12  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน