ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
ณ ........... จังหวัด..............
ระหว่าง วันที่ ........ เดือน ............... พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย สพป. มหาสารคาม เขต 2 94 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนเมืองวาปีปทุม สพป. มหาสารคาม เขต 2 93.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านหนองแวง สพป. มหาสารคาม เขต 2 93.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนพระกุมารศึกษา สพป. มหาสารคาม เขต 2 92.5 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านห้วยหิน สพป. มหาสารคาม เขต 2 91.75 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านเหล่า สพป. มหาสารคาม เขต 2 91.5 ทอง 6  
7 โรงเรียนอนุบานครจัมปาศรี สพป. มหาสารคาม เขต 2 90.75 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านหนองผือ (วาปีปทุม) สพป. มหาสารคาม เขต 2 90.25 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านหัวหมู สพป. มหาสารคาม เขต 2 90 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านหนองข่า สพป. มหาสารคาม เขต 2 88 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านโนนบ่อ สพป. มหาสารคาม เขต 2 88 ทอง 10  
12 โรงเรียนบ้านเหล่าจั่น สพป. มหาสารคาม เขต 2 87.25 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านก่อ สพป. มหาสารคาม เขต 2 87 ทอง 13  
14 โรงเรียนบ้านตลาดโนนโพธิ์ สพป. มหาสารคาม เขต 2 84.25 ทอง 14  
15 โรงเรียนบ้านชุมแสงโนนเหลี่ยม สพป. มหาสารคาม เขต 2 84 ทอง 15  
16 โรงเรียนบ้านหนองบึง สพป. มหาสารคาม เขต 2 82.33 ทอง 16  
17 โรงเรียนบ้านนาภู สพป. มหาสารคาม เขต 2 76.5 เงิน 17  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน