ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
ณ ........... จังหวัด..............
ระหว่าง วันที่ ........ เดือน ............... พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านหัวหมู สพป. มหาสารคาม เขต 2 93.4 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย สพป. มหาสารคาม เขต 2 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนเมืองวาปีปทุม สพป. มหาสารคาม เขต 2 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
4 โรงเรียนพระกุมารศึกษา สพป. มหาสารคาม เขต 2 92.8 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านหนองกุง สพป. มหาสารคาม เขต 2 91.4 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านก่อ สพป. มหาสารคาม เขต 2 90.6 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านดอนดู่วังบอน สพป. มหาสารคาม เขต 2 84.8 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านหัวช้าง สพป. มหาสารคาม เขต 2 84.8 ทอง 7  
9 โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์ สพป. มหาสารคาม เขต 2 83.4 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านหนองแวง สพป. มหาสารคาม เขต 2 79.4 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านชาดฝางหัวเรือ สพป. มหาสารคาม เขต 2 76.6 เงิน 11  
12 โรงเรียนบ้านหนองป้าน สพป. มหาสารคาม เขต 2 76.6 เงิน 11  
13 โรงเรียนบ้านดอนแดงน้ำเกลี้ยง สพป. มหาสารคาม เขต 2 74.8 เงิน 13  
14 โรงเรียนบ้านเหล่า สพป. มหาสารคาม เขต 2 73.8 เงิน 14  
15 โรงเรียนบ้านนกเหาะ สพป. มหาสารคาม เขต 2 72 เงิน 15  
16 โรงเรียนบ้านโนนบ่อ สพป. มหาสารคาม เขต 2 71.6 เงิน 16  
17 โรงเรียนบ้านขี้เหล็กขี้ต่นหลุบเปลือย สพป. มหาสารคาม เขต 2 70 เงิน 17  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน