ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
โครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
ณ ........... จังหวัด..............
ระหว่าง วันที่ ........ เดือน ............... พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนชุมชนบ้านโพธิ์สองห้องวิทยา สพป. มหาสารคาม เขต 2 90.25 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านหนองแสน สพป. มหาสารคาม เขต 2 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านเขวาทุ่ง สพป. มหาสารคาม เขต 2 84.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนโนนจานวิทยา สพป. มหาสารคาม เขต 2 84.25 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านโนนรัง สพป. มหาสารคาม เขต 2 84.2 ทอง 5  
6 โรงเรียนชุมชนนาสีนวล สพป. มหาสารคาม เขต 2 84 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านปลาขาว สพป. มหาสารคาม เขต 2 83 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านเหล่า สพป. มหาสารคาม เขต 2 82.8 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านโนนม่วงท่าพลับพลา สพป. มหาสารคาม เขต 2 80.6 ทอง 9  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน