ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
โครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
ณ ........... จังหวัด..............
ระหว่าง วันที่ ........ เดือน ............... พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านหนองแวง สพป. มหาสารคาม เขต 2 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านหนองแสน สพป. มหาสารคาม เขต 2 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านดอนแดงน้ำเกลี้ยง สพป. มหาสารคาม เขต 2 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านดอนดู่วังบอน สพป. มหาสารคาม เขต 2 89 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านตำแย สพป. มหาสารคาม เขต 2 89 ทอง 4  
6 โรงเรียนบ้านมะชมโนนสง่า สพป. มหาสารคาม เขต 2 89 ทอง 4  
7 โรงเรียนบ้านหัวช้าง สพป. มหาสารคาม เขต 2 89 ทอง 4  
8 โรงเรียนวัดป่านาเชือก สพป. มหาสารคาม เขต 2 89 ทอง 4  
9 โรงเรียนบ้านโนนสูงดอนหลี่ สพป. มหาสารคาม เขต 2 85 ทอง 9  
10 โรงเรียนชุมชนบ้านโพธิ์สองห้องวิทยา สพป. มหาสารคาม เขต 2 82 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านโคกสะอาด สพป. มหาสารคาม เขต 2 82 ทอง 10  
12 โรงเรียนบ้านโคกไร่ สพป. มหาสารคาม เขต 2 82 ทอง 10  
13 โรงเรียนบ้านเหล่าค้อ สพป. มหาสารคาม เขต 2 75 เงิน 13  
14 โรงเรียนบ้านหนองแต้น้อย สพป. มหาสารคาม เขต 2 73 เงิน 14  
15 โรงเรียนบ้านโดน สพป. มหาสารคาม เขต 2 72 เงิน 15  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน