ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
โครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
ณ ........... จังหวัด..............
ระหว่าง วันที่ ........ เดือน ............... พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านมะชมโนนสง่า สพป. มหาสารคาม เขต 2 91.2 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านดง สพป. มหาสารคาม เขต 2 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านโกทา สพป. มหาสารคาม เขต 2 85.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านหนองแวง สพป. มหาสารคาม เขต 2 84 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านโนนสูงดอนหลี่ สพป. มหาสารคาม เขต 2 83.6 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านดอนแดงน้ำเกลี้ยง สพป. มหาสารคาม เขต 2 83 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านหนองคูไชยหนองขาม สพป. มหาสารคาม เขต 2 76 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านเปล่งโนนกระยอม สพป. มหาสารคาม เขต 2 75.4 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านหนองกุง สพป. มหาสารคาม เขต 2 74.6 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ด้ามขวาน สพป. มหาสารคาม เขต 2 74.4 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านโคกใหญ่วิทยา สพป. มหาสารคาม เขต 2 73.4 เงิน 11  
12 โรงเรียนบ้านหนองนาใน สพป. มหาสารคาม เขต 2 71.6 เงิน 12  
13 โรงเรียนบ้านชาดฝางหัวเรือ สพป. มหาสารคาม เขต 2 71.4 เงิน 13  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน