ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เพลงคุณธรรม ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
ณ ........... จังหวัด..............
ระหว่าง วันที่ ........ เดือน ............... พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านเขวาค้อโคกกลาง สพป. มหาสารคาม เขต 2 94.8 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านนาค่าย สพป. มหาสารคาม เขต 2 94.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนอนุบาลดงเมืองน้อย สพป. มหาสารคาม เขต 2 90.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านหนองฮี สพป. มหาสารคาม เขต 2 90 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านโดน สพป. มหาสารคาม เขต 2 88.2 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านหนองกุง สพป. มหาสารคาม เขต 2 87.2 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านเก่าใหญ่โนนสะอาด สพป. มหาสารคาม เขต 2 86.6 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านหัวหนองคู สพป. มหาสารคาม เขต 2 85 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านหนองป้าน สพป. มหาสารคาม เขต 2 84.2 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านเหล่า สพป. มหาสารคาม เขต 2 83.2 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านนาข่า สพป. มหาสารคาม เขต 2 83 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านชาดฝางหัวเรือ สพป. มหาสารคาม เขต 2 81.6 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านหนองผือ สพป. มหาสารคาม เขต 2 81 ทอง 13  
14 โรงเรียนบ้านแดงโพงคำแก้ว สพป. มหาสารคาม เขต 2 80.4 ทอง 14  
15 โรงเรียนบ้านตำแยโนนยาง สพป. มหาสารคาม เขต 2 78.2 เงิน 15  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน