ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เพลงคุณธรรม ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
ณ ........... จังหวัด..............
ระหว่าง วันที่ ........ เดือน ............... พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านเขวาค้อโคกกลาง สพป. มหาสารคาม เขต 2 87.4 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านนาค่าย สพป. มหาสารคาม เขต 2 85.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านโดน สพป. มหาสารคาม เขต 2 82.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านโคกสีทองหลาง สพป. มหาสารคาม เขต 2 81.5 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านนาข่า สพป. มหาสารคาม เขต 2 79 เงิน 5  
6 โรงเรียนอนุบานครจัมปาศรี สพป. มหาสารคาม เขต 2 78.6 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านน้ำสร้างหนองบะ สพป. มหาสารคาม เขต 2 78.2 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านหนองป้าน สพป. มหาสารคาม เขต 2 76.6 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านหนองกุง สพป. มหาสารคาม เขต 2 76.2 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านหนองบัวคูสองห้อง สพป. มหาสารคาม เขต 2 75.6 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านชาดฝางหัวเรือ สพป. มหาสารคาม เขต 2 71.4 เงิน 11  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน