ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
ณ ........... จังหวัด..............
ระหว่าง วันที่ ........ เดือน ............... พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านมะโบ่ สพป.มหาสารคาม เขต 2 82 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านสนาม สพป.มหาสารคาม เขต 2 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านโนนม่วงท่าพลับพลา สพป.มหาสารคาม เขต 2 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
4 โรงเรียนบ้านหนองบัวสันตุ สพป.มหาสารคาม เขต 2 78 เงิน 4  
5 โรงเรียนบ้านหัวดง สพป.มหาสารคาม เขต 2 76 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านเหล่า สพป.มหาสารคาม เขต 2 76 เงิน 5  
7 โรงเรียนบ้านนาเลา สพป.มหาสารคาม เขต 2 69 ทองแดง 7  
8 โรงเรียนบ้านหนองไฮ สพป.มหาสารคาม เขต 2 69 ทองแดง 7  
9 โรงเรียนบ้านน้ำสร้างหนองบะ สพป.มหาสารคาม เขต 2 68 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนบ้านหนองกุง (นาเชือก) สพป.มหาสารคาม เขต 2 68 ทองแดง 9  
11 โรงเรียนบ้านเม็กดำ สพป.มหาสารคาม เขต 2 68 ทองแดง 9  
12 โรงเรียนบ้านเขวาทุ่ง สพป.มหาสารคาม เขต 2 67 ทองแดง 12  
13 โรงเรียนบ้านตำแย (ประชานุเคราะห์) สพป.มหาสารคาม เขต 2 65 ทองแดง 13  
14 โรงเรียนบ้านปลาขาว สพป.มหาสารคาม เขต 2 64 ทองแดง 14  
15 โรงเรียนบ้านหัวหมู สพป.มหาสารคาม เขต 2 64 ทองแดง 14  
16 โรงเรียนบ้านขามเรียน สพป.มหาสารคาม เขต 2 63 ทองแดง 16  
17 โรงเรียนชุมชนนาสีนวล สพป.มหาสารคาม เขต 2 61 ทองแดง 17  
18 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองทุ่ม สพป.มหาสารคาม เขต 2 61 ทองแดง 17  
19 โรงเรียนบ้านกุดน้ำใส สพป.มหาสารคาม เขต 2 61 ทองแดง 17  
20 โรงเรียนบ้านหนองบัวกุดอ้อ สพป.มหาสารคาม เขต 2 61 ทองแดง 17  
21 โรงเรียนบ้านสระแคน สพป.มหาสารคาม เขต 2 60 ทองแดง 21  
22 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 16 สพป.มหาสารคาม เขต 2 60 ทองแดง 21  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน