ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
คิดเลขเร็ว ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
ณ ........... จังหวัด..............
ระหว่าง วันที่ ........ เดือน ............... พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนโนนจานวิทยา สพป.มหาสารคาม เขต 2 88 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านหนองผือ (วาปีปทุม) สพป.มหาสารคาม เขต 2 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนเมืองวาปีปทุม สพป.มหาสารคาม เขต 2 64 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านยางอิไลดอนก่อ สพป.มหาสารคาม เขต 2 52 เข้าร่วม 4  
5 โรงเรียนพระกุมารศึกษา สพป.มหาสารคาม เขต 2 52 เข้าร่วม 4  
6 โรงเรียนบ้านหนองแต้ สพป.มหาสารคาม เขต 2 50 เข้าร่วม 6  
7 โรงเรียนบ้านหนองบัวสันตุ สพป.มหาสารคาม เขต 2 44 เข้าร่วม 7  
8 โรงเรียนบ้านชาดฝางหัวเรือ สพป.มหาสารคาม เขต 2 40 เข้าร่วม 8  
9 โรงเรียนบ้านป่าแดง สพป.มหาสารคาม เขต 2 40 เข้าร่วม 8  
10 โรงเรียนบ้านหนองแปน สพป.มหาสารคาม เขต 2 36 เข้าร่วม 10  
11 โรงเรียนบ้านหนองผือ สพป.มหาสารคาม เขต 2 26 เข้าร่วม 11  
12 โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์ สพป.มหาสารคาม เขต 2 26 เข้าร่วม 11  
13 โรงเรียนบ้านแก่นท้าว สพป.มหาสารคาม เขต 2 26 เข้าร่วม 11  
14 โรงเรียนบ้านโกทา สพป.มหาสารคาม เขต 2 16 เข้าร่วม 14  
15 โรงเรียนบ้านเหล่ากว้าง สพป.มหาสารคาม เขต 2 12 เข้าร่วม 15  
16 โรงเรียนบ้านแวงเหล่าเก่าน้อย สพป.มหาสารคาม เขต 2 12 เข้าร่วม 15  
17 โรงเรียนอนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย สพป.มหาสารคาม เขต 2 6 เข้าร่วม 17  
18 โรงเรียนเทศบาลนาเชือก สพป.มหาสารคาม เขต 2 2 เข้าร่วม 18  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน