ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
คิดเลขเร็ว ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
ณ ........... จังหวัด..............
ระหว่าง วันที่ ........ เดือน ............... พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนเมืองวาปีปทุม สพป.มหาสารคาม เขต 2 87.5 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านยางอิไลดอนก่อ สพป.มหาสารคาม เขต 2 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านหนองแต้ สพป.มหาสารคาม เขต 2 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนพระกุมารศึกษา สพป.มหาสารคาม เขต 2 70 เงิน 4  
5 โรงเรียนบ้านหนองแสงทุ่มยาว สพป.มหาสารคาม เขต 2 63 ทองแดง 5  
6 โรงเรียนบ้านตาพวนสร้างแซ่ง สพป.มหาสารคาม เขต 2 52.5 เข้าร่วม 6  
7 โรงเรียนบ้านป่าแดง สพป.มหาสารคาม เขต 2 49 เข้าร่วม 7  
8 โรงเรียนบ้านเขวาทุ่ง สพป.มหาสารคาม เขต 2 42 เข้าร่วม 8  
9 โรงเรียนบ้านหนองแปน สพป.มหาสารคาม เขต 2 38.5 เข้าร่วม 9  
10 โรงเรียนบ้านขามป้อม สพป.มหาสารคาม เขต 2 21 เข้าร่วม 10  
11 โรงเรียนบ้านโกทา สพป.มหาสารคาม เขต 2 21 เข้าร่วม 10  
12 โรงเรียนบ้านแก่นท้าว สพป.มหาสารคาม เขต 2 10.5 เข้าร่วม 12  
13 โรงเรียนเทศบาลนาเชือก สพป.มหาสารคาม เขต 2 10.5 เข้าร่วม 12  
14 โรงเรียนบ้านคึมบง สพป.มหาสารคาม เขต 2 7 เข้าร่วม 14  
15 โรงเรียนบ้านโคกไร่ สพป.มหาสารคาม เขต 2 7 เข้าร่วม 14  
16 โรงเรียนบ้านชุมแสงโนนเหลี่ยม สพป.มหาสารคาม เขต 2 3.5 เข้าร่วม 16  
17 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 18 สพป.มหาสารคาม เขต 2 3.5 เข้าร่วม 16  
18 โรงเรียนอนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย สพป.มหาสารคาม เขต 2 1 เข้าร่วม 18  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน