ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
ณ ........... จังหวัด..............
ระหว่าง วันที่ ........ เดือน ............... พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านมะโบ่ สพป.มหาสารคาม เขต 2 92 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านเม็กดำ สพป.มหาสารคาม เขต 2 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านหนองไฮ สพป.มหาสารคาม เขต 2 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านเขวาทุ่ง สพป.มหาสารคาม เขต 2 84 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านหนองรูแข้ สพป.มหาสารคาม เขต 2 81 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านปลาขาว สพป.มหาสารคาม เขต 2 78 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านหนองแก สพป.มหาสารคาม เขต 2 75 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง สพป.มหาสารคาม เขต 2 73 เงิน 8  
9 โรงเรียนชุมชนนาสีนวล สพป.มหาสารคาม เขต 2 65 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนชุมชนบ้านโพธิ์สองห้องวิทยา สพป.มหาสารคาม เขต 2 64 ทองแดง 10  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน