ผลการแข่งขัน การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
ณ ........... จังหวัด..............
ระหว่าง วันที่ ........ เดือน ............... พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านหัวหมู สพป.มหาสารคาม เขต 2 97.5 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านเม็กดำ สพป.มหาสารคาม เขต 2 96.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 16 สพป.มหาสารคาม เขต 2 95.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านสระแคน สพป.มหาสารคาม เขต 2 94 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านหัวดง สพป.มหาสารคาม เขต 2 92.6 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านตำแย (ประชานุเคราะห์) สพป.มหาสารคาม เขต 2 90.4 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านหนองกุง (นาเชือก) สพป.มหาสารคาม เขต 2 89.2 ทอง 7  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน