ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
ณ ........... จังหวัด..............
ระหว่าง วันที่ ........ เดือน ............... พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนพระกุมารศึกษา สพป.มหาสารคาม เขต 2 94.25 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านหนองแสง สพป.มหาสารคาม เขต 2 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านโกทา สพป.มหาสารคาม เขต 2 89.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านหนองไฮ สพป.มหาสารคาม เขต 2 80.6 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านดงใหญ่ สพป.มหาสารคาม เขต 2 80 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านมะโบ่ สพป.มหาสารคาม เขต 2 72 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านเปล่งโนนกระยอม สพป.มหาสารคาม เขต 2 71 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านหนองแต้น้อย สพป.มหาสารคาม เขต 2 70 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านโนนจาน สพป.มหาสารคาม เขต 2 70 เงิน 8  
10 โรงเรียนบ้านปลาขาว สพป.มหาสารคาม เขต 2 62 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนบ้านหนองห้าง สพป.มหาสารคาม เขต 2 61 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนบ้านหนองผือ (วาปีปทุม) สพป.มหาสารคาม เขต 2 60 ทองแดง 12  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน