ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
โครงงานคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
ณ ........... จังหวัด..............
ระหว่าง วันที่ ........ เดือน ............... พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านห้วยหิน สพป.มหาสารคาม เขต 2 93 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านขามเรียน สพป.มหาสารคาม เขต 2 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านชุมแสงโนนเหลี่ยม สพป.มหาสารคาม เขต 2 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนชุมชนบ้านโพธิ์สองห้องวิทยา สพป.มหาสารคาม เขต 2 88 ทอง 4  
5 โรงเรียนอนุบานครจัมปาศรี สพป.มหาสารคาม เขต 2 88 ทอง 4  
6 โรงเรียนวรัญญาวิทย์ สพป.มหาสารคาม เขต 2 87 ทอง 6  
7 โรงเรียนอนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย สพป.มหาสารคาม เขต 2 87 ทอง 6  
8 โรงเรียนบ้านนาข่า สพป.มหาสารคาม เขต 2 86 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านบุ่งง้าว สพป.มหาสารคาม เขต 2 86 ทอง 8  
10 โรงเรียนบ้านดู่ สพป.มหาสารคาม เขต 2 85 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านหัวช้างโคกม่วง สพป.มหาสารคาม เขต 2 85 ทอง 10  
12 โรงเรียนบ้านหัวหมู สพป.มหาสารคาม เขต 2 85 ทอง 10  
13 โรงเรียนพระกุมารศึกษา สพป.มหาสารคาม เขต 2 50 เข้าร่วม 13  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน