ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
ณ ........... จังหวัด..............
ระหว่าง วันที่ ........ เดือน ............... พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านปลาขาว สพป.มหาสารคาม เขต 2 94 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ด้ามขวาน สพป.มหาสารคาม เขต 2 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านเขวาทุ่ง สพป.มหาสารคาม เขต 2 62 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนชุมชนบ้านสำโรง สพป.มหาสารคาม เขต 2 60 ทองแดง 4  
5 โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง สพป.มหาสารคาม เขต 2 60 ทองแดง 4  
6 โรงเรียนบ้านตาพวนสร้างแซ่ง สพป.มหาสารคาม เขต 2 58 เข้าร่วม 6  
7 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 16 สพป.มหาสารคาม เขต 2 54 เข้าร่วม 7  
8 โรงเรียนบ้านหนองบัวสันตุ สพป.มหาสารคาม เขต 2 52 เข้าร่วม 8  
9 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองทุ่ม สพป.มหาสารคาม เขต 2 50 เข้าร่วม 9  
10 โรงเรียนบ้านเม็กดำ สพป.มหาสารคาม เขต 2 50 เข้าร่วม 9  
11 โรงเรียนบ้านโคกสูงหนองเสียวหนองขี สพป.มหาสารคาม เขต 2 50 เข้าร่วม 9  
12 โรงเรียนบ้านนาเลา สพป.มหาสารคาม เขต 2 46 เข้าร่วม 12  
13 โรงเรียนบ้านหัวหมู สพป.มหาสารคาม เขต 2 42 เข้าร่วม 13  
14 โรงเรียนชุมชนนาสีนวล สพป.มหาสารคาม เขต 2 38 เข้าร่วม 14  
15 โรงเรียนชุมชนบ้านโพธิ์สองห้องวิทยา สพป.มหาสารคาม เขต 2 38 เข้าร่วม 14  
16 โรงเรียนโนนจานวิทยา สพป.มหาสารคาม เขต 2 38 เข้าร่วม 14  
17 โรงเรียนบ้านโพธิ์ชัย สพป.มหาสารคาม เขต 2 34 เข้าร่วม 17  
18 โรงเรียนบ้านหนองบัวกุดอ้อ สพป.มหาสารคาม เขต 2 32 เข้าร่วม 18  
19 โรงเรียนบ้านกุดน้ำใส สพป.มหาสารคาม เขต 2 30 เข้าร่วม 19  
20 โรงเรียนบ้านสนาม สพป.มหาสารคาม เขต 2 30 เข้าร่วม 19  
21 โรงเรียนบ้านหนองป้าน สพป.มหาสารคาม เขต 2 30 เข้าร่วม 19  
22 โรงเรียนบ้านหนองหว้า สพป.มหาสารคาม เขต 2 30 เข้าร่วม 19  
23 โรงเรียนบ้านเขวาไร่(ดรุณวิทยา) สพป.มหาสารคาม เขต 2 30 เข้าร่วม 19  
24 โรงเรียนบ้านโนนม่วงท่าพลับพลา สพป.มหาสารคาม เขต 2 30 เข้าร่วม 19  
25 โรงเรียนบ้านน้ำสร้างหนองบะ สพป.มหาสารคาม เขต 2 28 เข้าร่วม 25  
26 โรงเรียนบ้านมะโบ่ สพป.มหาสารคาม เขต 2 24 เข้าร่วม 26  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน