ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
ณ ........... จังหวัด..............
ระหว่าง วันที่ ........ เดือน ............... พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนเมืองวาปีปทุม สพป.มหาสารคาม เขต 2 85 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข สพป.มหาสารคาม เขต 2 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนชุมชนบ้านยางสีสุราช สพป.มหาสารคาม เขต 2 66 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านดงม่วงหัวดงหนองบาก สพป.มหาสารคาม เขต 2 65 ทองแดง 4  
5 โรงเรียนบ้านดู่ สพป.มหาสารคาม เขต 2 64 ทองแดง 5  
6 โรงเรียนบ้านหัวดง สพป.มหาสารคาม เขต 2 58 เข้าร่วม 6  
7 โรงเรียนบ้านเหล่าน้อย สพป.มหาสารคาม เขต 2 58 เข้าร่วม 6  
8 โรงเรียนบ้านหนองผือ (วาปีปทุม) สพป.มหาสารคาม เขต 2 55 เข้าร่วม 8  
9 โรงเรียนบ้านดอนหมี สพป.มหาสารคาม เขต 2 50 เข้าร่วม 9  
10 โรงเรียนเทศบาลนาเชือก สพป.มหาสารคาม เขต 2 48 เข้าร่วม 10  
11 โรงเรียนบ้านหนองจิก สพป.มหาสารคาม เขต 2 47 เข้าร่วม 11  
12 โรงเรียนบ้านหนองแสงทุ่มยาว สพป.มหาสารคาม เขต 2 47 เข้าร่วม 11  
13 โรงเรียนบ้านหนองแฮ สพป.มหาสารคาม เขต 2 47 เข้าร่วม 11  
14 โรงเรียนบ้านเครือซูด สพป.มหาสารคาม เขต 2 47 เข้าร่วม 11  
15 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ สพป.มหาสารคาม เขต 2 41 เข้าร่วม 15  
16 โรงเรียนบ้านแก่นท้าว สพป.มหาสารคาม เขต 2 41 เข้าร่วม 15  
17 โรงเรียนบ้านหนองบึง สพป.มหาสารคาม เขต 2 31 เข้าร่วม 17  
18 โรงเรียนบ้านชาดฝางหัวเรือ สพป.มหาสารคาม เขต 2 28 เข้าร่วม 18  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน