ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
ณ ........... จังหวัด..............
ระหว่าง วันที่ ........ เดือน ............... พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนเมืองวาปีปทุม สพป.มหาสารคาม เขต 2 89 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนพระกุมารศึกษา สพป.มหาสารคาม เขต 2 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนอนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย สพป.มหาสารคาม เขต 2 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านโดน สพป.มหาสารคาม เขต 2 63 ทองแดง 4  
5 โรงเรียนบ้านชุมแสงโนนเหลี่ยม สพป.มหาสารคาม เขต 2 59 เข้าร่วม 5  
6 โรงเรียนบ้านคึมบง สพป.มหาสารคาม เขต 2 57 เข้าร่วม 6  
7 โรงเรียนบ้านเหล่า สพป.มหาสารคาม เขต 2 55 เข้าร่วม 7  
8 โรงเรียนบ้านโกทา สพป.มหาสารคาม เขต 2 52 เข้าร่วม 8  
9 โรงเรียนบ้านดงเย็น สพป.มหาสารคาม เขต 2 50 เข้าร่วม 9  
10 โรงเรียนบ้านสนาม สพป.มหาสารคาม เขต 2 46 เข้าร่วม 10  
11 โรงเรียนบ้านตลาดโนนโพธิ์ สพป.มหาสารคาม เขต 2 44 เข้าร่วม 11  
12 โรงเรียนบ้านหนองบัวกุดอ้อ สพป.มหาสารคาม เขต 2 40 เข้าร่วม 12  
13 โรงเรียนบ้านหนองบัวสันตุ สพป.มหาสารคาม เขต 2 36 เข้าร่วม 13  
14 โรงเรียนเทศบาลนาเชือก สพป.มหาสารคาม เขต 2 33 เข้าร่วม 14  
15 โรงเรียนบ้านหนองโนทับม้า สพป.มหาสารคาม เขต 2 31 เข้าร่วม 15  
16 โรงเรียนบ้านหนองกุง (นาเชือก) สพป.มหาสารคาม เขต 2 28 เข้าร่วม 16  
17 โรงเรียนบ้านโคกใหญ่วิทยา สพป.มหาสารคาม เขต 2 28 เข้าร่วม 16  
18 โรงเรียนพยัคฆภูมิพิสัย สพป.มหาสารคาม เขต 2 24 เข้าร่วม 18  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน