ผลการแข่งขัน การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
ณ ........... จังหวัด..............
ระหว่าง วันที่ ........ เดือน ............... พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านกระยอมหนองเดิ่น สพป.มหาสารคาม เขต 2 98 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย สพป.มหาสารคาม เขต 2 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านหนองระเวียง สพป.มหาสารคาม เขต 2 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านชาดฝางหัวเรือ สพป.มหาสารคาม เขต 2 94 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านหัวช้างโคกม่วง สพป.มหาสารคาม เขต 2 94 ทอง 4  
6 โรงเรียนบ้านหัวดง สพป.มหาสารคาม เขต 2 94 ทอง 4  
7 โรงเรียนบ้านหัวหมู สพป.มหาสารคาม เขต 2 94 ทอง 4  
8 โรงเรียนบ้านห้วยหลาว สพป.มหาสารคาม เขต 2 94 ทอง 4  
9 โรงเรียนบ้านแวงชัยโคกหนองโจด สพป.มหาสารคาม เขต 2 94 ทอง 4  
10 โรงเรียนบ้านโนนเห็ดไค สพป.มหาสารคาม เขต 2 93 ทอง 10  
11 โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข สพป.มหาสารคาม เขต 2 93 ทอง 10  
12 โรงเรียนบ้านหัวเข่าแตก สพป.มหาสารคาม เขต 2 85 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านหนองนาใน สพป.มหาสารคาม เขต 2 79 เงิน 13  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน