ผลการแข่งขัน การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
ณ ........... จังหวัด..............
ระหว่าง วันที่ ........ เดือน ............... พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านสระแคน สพป.มหาสารคาม เขต 2 93 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านเม็กดำ สพป.มหาสารคาม เขต 2 91.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านเหล่า สพป.มหาสารคาม เขต 2 89.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านบุ่งง้าว สพป.มหาสารคาม เขต 2 88 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านหนองหน่อง สพป.มหาสารคาม เขต 2 87.75 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านโนนม่วงท่าพลับพลา สพป.มหาสารคาม เขต 2 87.75 ทอง 5  
7 โรงเรียนบ้านขามเรียน สพป.มหาสารคาม เขต 2 87.5 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านตาพวนสร้างแซ่ง สพป.มหาสารคาม เขต 2 87.5 ทอง 7  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน