ผลการแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
ณ ........... จังหวัด..............
ระหว่าง วันที่ ........ เดือน ............... พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านเม็กดำ สพป. มหาสารคาม เขต 2 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านสนาม สพป. มหาสารคาม เขต 2 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนชุมชนบ้านโพธิ์สองห้องวิทยา สพป. มหาสารคาม เขต 2 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านขามเรียน สพป. มหาสารคาม เขต 2 83 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านเหล่า สพป. มหาสารคาม เขต 2 75 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านหนองบัวกุดอ้อ สพป. มหาสารคาม เขต 2 73 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านโนน สพป. มหาสารคาม เขต 2 72 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านเขวาทุ่ง สพป. มหาสารคาม เขต 2 68 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนบ้านโพธิ์ชัย สพป. มหาสารคาม เขต 2 66 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนบ้านหัวหมู สพป. มหาสารคาม เขต 2 64 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนกู่สันตรัตน์ สพป. มหาสารคาม เขต 2 62 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนบ้านเขวาไร่(ดรุณวิทยา) สพป. มหาสารคาม เขต 2 62 ทองแดง 11  
13 โรงเรียนบ้านหนองแดงสหมิตร สพป. มหาสารคาม เขต 2 61 ทองแดง 13  
14 โรงเรียนบ้านเมืองเสือ สพป. มหาสารคาม เขต 2 60 ทองแดง 14  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน