ผลการแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
ณ ........... จังหวัด..............
ระหว่าง วันที่ ........ เดือน ............... พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านหนองบัวกุดอ้อ สพป. มหาสารคาม เขต 2 94 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านเม็กดำ สพป. มหาสารคาม เขต 2 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนเมืองวาปีปทุม สพป. มหาสารคาม เขต 2 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านหนองกุง สพป. มหาสารคาม เขต 2 87 ทอง 4  
5 โรงเรียนพระกุมารศึกษา สพป. มหาสารคาม เขต 2 84 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านหนองปอ สพป. มหาสารคาม เขต 2 83 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านห้วยหิน สพป. มหาสารคาม เขต 2 82 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านดงบากหนองตาเต็น สพป. มหาสารคาม เขต 2 80 ทอง 8  
9 โรงเรียนอนุบานครจัมปาศรี สพป. มหาสารคาม เขต 2 78 เงิน 9  
10 โรงเรียนอนุบาลดงเมืองน้อย สพป. มหาสารคาม เขต 2 77 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านโคกไร่ สพป. มหาสารคาม เขต 2 76 เงิน 11  
12 โรงเรียนบ้านเหล่าค้อ สพป. มหาสารคาม เขต 2 75 เงิน 12  
13 โรงเรียนอนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย สพป. มหาสารคาม เขต 2 74 เงิน 13  
14 โรงเรียนบ้านดงเย็น สพป. มหาสารคาม เขต 2 73 เงิน 14  
15 โรงเรียนบ้านยางอิไลดอนก่อ สพป. มหาสารคาม เขต 2 72 เงิน 15  
16 โรงเรียนบ้านวังจานโนนสำราญ สพป. มหาสารคาม เขต 2 72 เงิน 15  
17 โรงเรียนบ้านเหล่าหมากคำ สพป. มหาสารคาม เขต 2 70 เงิน 17  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน