ผลการแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
ณ ........... จังหวัด..............
ระหว่าง วันที่ ........ เดือน ............... พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านหนองบึง สพป. มหาสารคาม เขต 2 94 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย สพป. มหาสารคาม เขต 2 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านมะแซวหนองโง้ง สพป. มหาสารคาม เขต 2 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนจตุคามประชาสรรค์ สพป. มหาสารคาม เขต 2 76 เงิน 4  
5 โรงเรียนบ้านหนองแดงสหมิตร สพป. มหาสารคาม เขต 2 76 เงิน 4  
6 โรงเรียนชุมชนบ้านดงบัง สพป. มหาสารคาม เขต 2 74 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านห้วยหิน สพป. มหาสารคาม เขต 2 74 เงิน 6  
8 โรงเรียนบ้านหนองกุง สพป. มหาสารคาม เขต 2 73 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านหนองแต้น้อย สพป. มหาสารคาม เขต 2 72 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านหนองบัวคูสองห้อง สพป. มหาสารคาม เขต 2 71 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านแก่นเท่า สพป. มหาสารคาม เขต 2 71 เงิน 10  
12 โรงเรียนบ้านขามเรียน สพป. มหาสารคาม เขต 2 70 เงิน 12  
13 โรงเรียนบ้านโคกไร่ สพป. มหาสารคาม เขต 2 70 เงิน 12  
14 โรงเรียนวรัญญาวิทย์ สพป. มหาสารคาม เขต 2 70 เงิน 12  
15 โรงเรียนบ้านนาภู สพป. มหาสารคาม เขต 2 66 ทองแดง 15  
16 โรงเรียนบ้านหนองคูม่วง สพป. มหาสารคาม เขต 2 66 ทองแดง 15  
17 โรงเรียนบ้านเขวาทุ่ง สพป. มหาสารคาม เขต 2 66 ทองแดง 15  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน