ผลการแข่งขัน การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
ณ ........... จังหวัด..............
ระหว่าง วันที่ ........ เดือน ............... พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านโนน สพป.มหาสารคาม เขต 2 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านจอมพะลาน สพป.มหาสารคาม เขต 2 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านดู่ สพป.มหาสารคาม เขต 2 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านชาดฝางหัวเรือ สพป.มหาสารคาม เขต 2 89 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านโคกสะอาด สพป.มหาสารคาม เขต 2 88 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านหัวสระ สพป.มหาสารคาม เขต 2 86 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านดงแคน สพป.มหาสารคาม เขต 2 85 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านหนองโนใต้ สพป.มหาสารคาม เขต 2 85 ทอง 7  
9 โรงเรียนบ้านดงยาง สพป.มหาสารคาม เขต 2 84 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านเหล่า สพป.มหาสารคาม เขต 2 82 ทอง 10  
11 โรงเรียนชุมชนนาสีนวล สพป.มหาสารคาม เขต 2 81 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านหนองคลอง สพป.มหาสารคาม เขต 2 81 ทอง 11  
13 โรงเรียนบ้านโนนรัง สพป.มหาสารคาม เขต 2 81 ทอง 11  
14 โรงเรียนบ้านชุมแสงโนนเหลี่ยม สพป.มหาสารคาม เขต 2 80 ทอง 14  
15 โรงเรียนบ้านห้วยหิน สพป.มหาสารคาม เขต 2 80 ทอง 14  
16 โรงเรียนบ้านโนนท่อน สพป.มหาสารคาม เขต 2 80 ทอง 14  
17 โรงเรียนรุ่งอรุณวิทย์ สพป.มหาสารคาม เขต 2 80 ทอง 14  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน