สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองแสงทุ่มยาว สพป. มหาสารคาม เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
ณ ........... จังหวัด..............
ระหว่าง วันที่ ........ เดือน ............... พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 กิจกรรมท้องถิ่น เดี่ยวพิณ ป.1-ป.6 81 ทอง 11 1. เด็กชายจักรรินทร์   เพ็งเภา
 
1. นายชัยชาญ   อะโน
 
2 กิจกรรมท้องถิ่น เดี่ยวแคน ป.1-ป.6 84 ทอง 5 1. เด็กชายปวิทัศน์   เวียงสุวัฒนา
 
1. นายชัยชาญ   อะโน