สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหัวหมู สพป. มหาสารคาม เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
ณ ........... จังหวัด..............
ระหว่าง วันที่ ........ เดือน ............... พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 64 ทองแดง 14 1. เด็กชายอุดม  เต็นตารัมย์
 
1. นางอรทัย  บุบผา
 
2 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 62 ทองแดง 8    
3 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 69.4 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงกัลยพิลมย์  จันทะรัง
 
 
4 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.1-ม.3 61 ทองแดง 18 1. เด็กหญิงมธุรส  สังข์ทอง
 
 
5 ภาษาต่างประเทศ การเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 64 ทองแดง 18 1. เด็กหญิงวรดา  ทวีรัตน์
 
 
6 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 64 ทองแดง 10