สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านเตาบ่า สพป. มหาสารคาม เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
ณ ........... จังหวัด..............
ระหว่าง วันที่ ........ เดือน ............... พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 38 เข้าร่วม 18 1. เด็กหญิงชนิดา  คำพันธ์
2. เด็กชายอดิศักดิ์  ทองตุ้ย
3. เด็กชายเจษฎากร  พลสิมมา
 
1. นางกาญจนา  วิชานนท์
2. นายจักรพงษ์  วิชานนท์