สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านเก่าน้อย สพป. มหาสารคาม เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
ณ ........... จังหวัด..............
ระหว่าง วันที่ ........ เดือน ............... พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 84 ทอง 4 1. เด็กชายน้ำทิพย์   วรรณสิงห์
2. เด็กหญิงปนัดดา   วงษ์ภักดี
3. เด็กหญิงประภัสสร   ประกอบ
4. เด็กหญิงปวิภาลักษณ์   สิทธิ์ตา
5. เด็กหญิงปิยธิดา   หงษ์วิชา
6. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย    ชิณราช
7. เด็กหญิงอัญชลิดา   นรทร
8. เด็กหญิงเปมิกา   เมืองวงษ์
 
1. นางสาวกรรณิกา   ไทยน
2. นางนงค์นิตย์   ประกอบ
3. นางนิตยาพร    แสงสีงาม
4. นางพรรณี   ชิณโภคัง
5. นางพรเนรมิต   ชิณราช