สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองผือ สพป. มหาสารคาม เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
ณ ........... จังหวัด..............
ระหว่าง วันที่ ........ เดือน ............... พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 26 เข้าร่วม 11 1. เด็กชายศิขริร  บางสร้อย
 
1. นางประภาศรี  สีทาสี
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 81 ทอง 13    
3 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 73 เงิน 15 1. เด็กหญิงปาลิตา    ศรีสุแล
2. เด็กหญิงพรรณรายณ์    ผ่องศรีงาม
3. เด็กหญิงศิริวรรณ   มนต์ทิพย์
 
1. นางคำไพ   ลีหล้าน้อย
2. นางเกษีย์    แก่นผกา
 
4 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ป.1-ป.6 52 เข้าร่วม 10