สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองผือ สพป. มหาสารคาม เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
ณ ........... จังหวัด..............
ระหว่าง วันที่ ........ เดือน ............... พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 26 เข้าร่วม 11 1. เด็กชายศิขริร  บางสร้อย
 
1. นางประภาศรี  สีทาสี
 
2 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ป.1-ป.6 52 เข้าร่วม 10