สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านทัพป่าจิก สพป. มหาสารคาม เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
ณ ........... จังหวัด..............
ระหว่าง วันที่ ........ เดือน ............... พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 93 ทอง 5 1. เด็กหญิงชุติมนฑน์   บดีรัฐ
2. เด็กหญิงอัชราพร    ปิยะวงษ์
 
1. นางสาววัชราภรณ์   พิรุณ
2. นางสุภาณี  กลับสุข
 
2 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ป.4-ป.6 92.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายชาคริต    สมภักดี
2. เด็กชายยงยุทธ   หวังเจริญ
3. เด็กชายศุภสันต์    พันธ์จันทร์
 
1. นายสมพร  แข็งพิลา
 
3 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 84.25 ทอง 8 1. เด็กหญิงธารารัตน์   เฉลิมศักดิ์
2. เด็กหญิงศิริกานดา    ปัดคำ
3. เด็กหญิงอริสยา   สมการ
 
1. นางสาววันดี  บุตรอุดร
2. นางสุภาณี  กลับสุข