สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านเหล่าน้อย สพป. มหาสารคาม เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
ณ ........... จังหวัด..............
ระหว่าง วันที่ ........ เดือน ............... พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 83 ทอง 5 1. เด็กหญิงดุษฎี   ดวงแก้ว
2. เด็กหญิงสายฝน  ลีหล้าน้อย
3. เด็กหญิงสโรชา  ตรีเมืองซ้าย
 
1. นางพจนา  เพ็ญนวลประเสริฐ
2. นางพรพรรณ  ทรงงาม
 
2 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 84 ทอง 9 1. เด็กหญิงกุลธิดา  สีสุแล
2. เด็กหญิงวรนุช  บุตรวัด
3. เด็กหญิงวิยะดา  ยะถีโล
 
1. นางพจนา  เพ็ญนวลประเสริฐ
2. นางพรพรรณ  ทรงงาม